Afonwen English Presbyterian Chapel (1905)Additional Information

Eglwys Saesneg Afonwen.—Prydnawn Llun y Pasg, Ebrill 24am, yn mhresenoldeb cynulleidfa fawr, gosodwyd ceryg sylfeini capel newydd Afonwen, Caerwys, gan y Mri. Samuel Smith, A.S., W. J. Davey, Maesmynan, a C. Tudor Hughes., Wrecsam. Llywyddwyd yn y seremoni ddyddorol gan Mr. J. Herbert Lewis, A.S., yr hwn sydd yn swyddog yn yr eglwys. Derbyniwyd yn ystod y prydnawn tuag at dreuliau y capel newydd y swm o £ 148. Y capel hwn yw yr unig addoldy Ymneillduol Seisnig rhwng Dinbych a Threffynon, pellder o 15 milldir. Y mae yn llawenydd genym weled yr eglwys hon mewn sefyllfa mor lwyddianus. 0 dan ofal ei gweinidog ymroddgar, y Parch. J. Bennett Williams, B.A., y mae yn ddiweddar wedi dyblu yn ei haelodaeth. Llongyfarchwn ef a'r eglwys ar eu rhagolygon disglaer.

Goleuad - 28th April 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224723/ART25


Related Wells