Rossett Presbyterian Church (1905)
During the last few weeks upwards of 40 announced their intention of joining as members.

From, 'The North Wales Guardian', 24th February 1905.

Additional Information

Mae yn y gymydogaeth yma bob prawf fod y diwygiad wedi cael gryn effaith ar wahanol gapeli a'r cynulleidfaoedd. Mae y cyfarfodydd wedi cael eu cynhal bob nos er's dros ddau fis, ac maent wedi bod yn foddion i ddyfod a'r gwahanol enwadau at eu gilydd, ac mae llawer o'r newydd wedi ymuno a'r gwahanol eglwysi. Bu amryw o'r Diwygwyr y Rhos i lawr yma, yn cynal cyfarfod yn capel Annibynwyr Lavister, yr hwn oedd yn orlawn. Un peth hynod gyda'r Diwygiad yw gweled y bechgyn a'r merched ieuainc yn cymeryd y fath ddyddordeb rhai na fyddai byth yn myned i le o addoliad. Rossett a Burton.

Goleuad - 7th April 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224641/ART34


Related Wells