Edern Welsh Calvinistic Methodist Church (1905)At Edyrn, two or three meetings are held every evening. The converts who have joined the Methodist church number over 40.

From, 'The Holyhead Mail and Anglesey Herald' 13th January 1905.

Additional Information

Y mae y llanerch hon fel llawer man arall wedi cael rhan helaeth iawn o'r ymweliad grasol. Parha y cyfarfodydd gweddiau yn eu blas o hyd. Yr ydym yn awr ar derfyn y, bedwaredd wythnos ar ddeg, y mae y blas hyfryd a'r eneiniad dwyfol deimlo eto yn ein gwahanol gyfarfodydd. Y mae pob cyfarfod arall wedi eu rhoddi o'r neilldu, a'r cyfarfod gweddi, oedd wedi myned yma fel lleoedd eraill yn ein gwlad, ac ychydig mewn cydmariaeth yn eu mynychu; ond y mae pethau wedi newid erbyn hyn, y cyfarfod gweddi sydd yn tynu y cynull oedd mwyaf at eu gilydd. Y mae yr Ysbryd wedi bod yn gweithio yn ein mysg mewn modd grymus dros ben. Y mae y rhai oedd wedi profi pethau mawr yn '59 yma wedi teimlo pethau neillduol yn y diwygiad presenol. Y mae y tywalltiad wedi bod yn gyffredinol yma, o'r plentyn i'r hynafgwr wedi profi pethau nad adnabu'r byd. Y mae tipyn dros 40ain wedi ymuno a'r eglwys o'r newydd: rhai ieuainc a chanol oed, ac ambell un bron os nad wedi cyraedd 8oain oed; ac hyfryd dros ben ydyw cIywed ambell un sydd wedi dychwelyd atom yn cyfarch gorsedd gras. Yr ydym yn teimlo rhyw "freshness" ac argyhoeddiad neillduol yn eu gweddiau, yn diolch i'r Arglwydd am eu cadw cyhyd i wrthryfela yn ei erbyn, ac yn erfyn yn daer am faddeuant a nerth i'w wasanaethu weddill o'r daith. Cynhelir cyfarfodydd gweddiau gan y chwiorydd am chwech o'r gloch bob nos, a deallwn fod y rhai hyn a phresenoldeb yr Ysbryd yn amlwg ynddynt. Hefyd y mae gan y plant gyfarfod gweddi, mewn ystafell arall a hyfryd dros ben ydyw eu clywed hwythau gyda'u gweddiau syml yn canmol "y Gwr a fu gynt o dan hoelion." Y mae amryw o'r chwiorydd yn cymeryd rhan gyhoeddus yn y cyfarfod cyffredinol; ac O, mor dlws y maent yn canmol y Gwaredwr wrth ei glywed. Credwn yn sicr fod yna ryw ysbrydoliaeth arbenig ynglyn a hwynt. Nos Wener digwyddodd peth lled anghyffredin: daeth genethig fechan o Sipsiwn i fewn i'r cyfarfod tua 12eg oed; ac ar y diwedd aeth y Parch. John Hughes i siarad ychydig a hi. Gofynodd iddi yn, Saesneg (nis gallasai siarad Cymraeg), "Do you know anything about Jesus Christ",  ac atebodd yr ei un fach na wyddai ddim. Yr oeddym yn teimlo ein bod ni yn derbyn breintiau neillduol, a rhai yn ein hymyl heb wybod dim am Iesu Grist. Dywedodd Mr. Hughes ddwy linell brydferth wrthi, sef, "Gentle Jesus, meek and mild, Look upon a little child," gan obeithio y bydd y ddwy linell brydferth yna yn glynu yn meddwl yr un fach, ac y caiff ei goleno a'i harwain at y Gwaredwr. Pwy wyr beth fydd canlyniad rhyw ddigwyddiad bychan fel hyn.

Goleuad - 7th April 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224641/ART35


Related Wells