Capel-y-Graig - Talsarnau (1905)
While others are enjoying in abundance the fruit of this visit from the Lord. The above small church, among the tribes, has a reason to praise the Lord because he has not passed her by. On Sunday, January 15th, we were privileged to see as many as 6 people submitting themselves to the ordinance of baptism, three brothers and three sisters, all by the Rev. Samuel Pierce. One was ?converted/?returned, and several are still awaiting the privilege of obeying the ordinance, and among them one of the old listeners here. The Lord hath done great things for us; whereof we are glad."

27th January, 1905 Seren Cymru newspaper.

 

Additional Information

Tra y mae eraill yn mwynhau yn helaeth o ffrwyth yr ymweliad hwn oddiwrth yr Arglwydd. Mae gan yr eglwys fechan uehod, yn mysg y llwythau, destyn clodfori yr Arglwydd am nad aeth heibio iddi hithau. Sabboth, lonawr 15fed, cawsom y fraint o weled cynnifer a 6 yn ymostwng i'r ordinhad o fedydd, tri brawd a thair chwaer, yr oll gan y Parch Samuel Pierce. Dychwelwyd un, ac mae amryw yn aros am y fraint o ufuddhau i'r ordinhad etto, ac yn eu plith un o'r hen wrandawyr hynaf yn y lie. Yr Arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion, am hyny yr ydym yn llawen."

27th January 1905, Seren Cymru.

 

 

 


Related Wells