Bethany Chapel - Llangaffo (1905)
Additional Information

yr eglwys hon wedi ac yn profi yn helaeth o'r adfywiad. Daeth un brawd y nos Sul uchod atom o'r newydd, yn gwneud y nifer oll yn 27 o ddechreu y Diwygiad. Nid oes yma ddim ffrwydradau mawrion tanllyd, ond dwysder ac eneiniad ac Ysbryd y peth byw yn yr olwynion.

Goleuad - 7th April 1905.

 


Related Wells